Opleidingsplan

Zoekveld

ad

Het schrijven van een opleidingsplan vereist specifieke kennis op het vakgebied zelf, diepgaande kennis van didactiek en het vermogen tot abstraherend vermogen zodat complexe materie omgezet kan worden in overzichtelijke eenheden.

Het opleidingsplan is de basis voor de content en maakt doorgaans deel uit van het meer omvattende leerplan. Omdat het leerplan, als algemene insteek, en het opleidingsplan, dat gericht is op specifieke kennisoverdracht, in elkaars verlengde liggen heeft 4U Training expertise in eigen huis om zowel et leerplan als het opleidingsplan voor u samen te stellen.