Cursussen

Zoekveld

ad

Eigen Portfolio

Naast e-Learning voor derden is 4U Training bezig met de ontwikkeling van een eigen portfolio voor professionals. Dit portfolio staat als geheel bekend onder de noemer "De Web Wereld Cursus" en bestaat uiteindelijk uit 24 modules. Elke module behelst een eigen onderwerp op het gebied van internet en alles wat daarmee te maken heeft.

Dit portfolio is op dit moment in ontwikkeling dan wel reeds in productie genomen en zal in de loop can 2013 en 2014 verschijnen. Als eersten zullen de onderwerpen "De Web Shop" en "Social Media" verschijnen. De onderwerpen "e-Marketing",  "SEO", "Cloud Computing" en "e-Learning" zullen kort daarna volgen.

Modules

Elke module zal als complete en afgeronde eenheid verschijnen en heeft niet gevolgd tye worden in combinatie met andere modules noch zal er een afhankelijkheid zijn om voorafgaand andere modules te hebben gevolgd. Enkele modules zullen bestaan uit meerdere delen die specifieke onderwerpen uit dat interessegbied behandelen. In dat geval kan vooraf een test worden gedaan om te zien of en welke delen van die module al dan niet bekend zijn en gevolgd moeten worden voor een totaal begrip.

Masterclasses

Van alle modules zullen, nadat de module via e-Learning is voltooid, masterclasses worden georganiseerd. Meer over deze masterclasses zal aan cursisten en belangstelllenden worden gecommuniceerd. De masterclasses kunnen ook in opdracht worden georganiseerd voor besloten groepen.

Voorinschrijving

Het is mogelijk om zich middels voorinschrijving aan te melden voor een cursus. Bij voorinschrijving geldt een korting van 25%. Zodra voor een module zich minimaal 500 delnemers hebben aangemeld zal deze module met vooorrang worden ontwikkeld en binnen 2 maanden na het bereiken van het minimum aantal deelnemers worden gepubliceerd. Op dit moment kunt u zich via email aanmelden voor een voorinschrijving of voor meer informatie.