Script

Zoekveld

ad

Het script is wat we in de klassikale situatie het 'lesmateriaal' zouden noemen. Maar het script bevat veel meer dan alleen de tekstuele inhoud van het lesmateriaal. Het bevat tevens aanwijzingen voor programmeurs, dialogen voor acteurs, stem- en sound-aanwijzingen, click-zones, regie-aanwijzingen, productie-verwijzingen, animatie-instellingen enzovoorts.

Feitelijk is een script de basis voor de productie van de e-Learning content. Het laat meteen ook zien dat traditioneel lesmateriaal niet zonder meer kan worden gebruikt of ingezet als basis voor content. In vrijwel alle gevallen zal reeds aanwezig lesmateriaal moeten worden omgeschreven naar een script voordat het geschikt is om als e-Learning content te dienen.

Het schrijven, redigeren, opbouwen en productierijp maken van scripts is zo belangrijk dat 4U Training hiervan zijn kern-competentie heeft gemaakt. Zonder een goed script als verlengde van een opleidingsplan en als basis voor de content-productie heeft e-Learning feiteljk weinig tot geen basis.