Productie

Zoekveld

ad

Nadat een script is goedgekeurd begint de productiefase. Hierin wordt de inhoud van het script overgebracht naar de uiteindelijke e-Learning content. Voor goede content is het belangrijk dat de drie leerstijlen (visueel, auditief en kinestetisch) gezamenlijk en in onderlinge samenhang worden aangeboden. Dit betekent dus dat content in visuele, auditieve en kinestetische leerelementen moet worden aangeboden. In vrijwel alle gevallen betekent dit dat de cursist de inhoud moet kunnen lezen en horen (tegelijkertijd) en dat die inhoud minimaal interactief moet zijn.

Het gezamenlijk gebruik van deze drie leerstijlen betekent tevens dat de kracht en mogelijkheden van internet maximaal benut kunnen worden in interactieve multi-media presentaties die op consistente wijze moet worden doorgevoerd in de gehele productie. Op die manier ontstaat een vorm van Edutainment waarmee u de aandacht van de cursist van begin tot eind kunt vasthouden. En alleen op die manier kunt u ervan verzekerd zijn dat de gewenste leerdoelen behaald worden.