Portals

Zoekveld

ad

Afhankelijk van het opleidingsplan kan het nodig of nuttig zijn dat de content niet alleen wordt aangeboden maar dat er een onderliggend systeem beschikbaar is. Zo'n systeem kan de vorm aannemen van een digitale leeromgeving waarin cursisten, content, resultaten, bezoeken, voortgang en follow-up worden geregistreerd en bijgehouden.

Er zijn vele aanbieders van allerlei soorten portals. Het benoemen van selectie-criteria, selectie van leveranciers, kennis van onderliggende technieken, management van een portal, invoering en implementatie zijn expertise-gebieden van 4U Training.

Ook is er ruime expertise voorhanden voor de invoering en implementatie van de gratis digitale leeromgeving Moodle. Deze omgeving is ideaal om kennis en ervaring op te bouwen binnen de eigen organisatie met het fenomeen e-Learning, e-Learning als fenomeen in de organisatie te introduceren en om te kommen tot meer specifieke criteria waaraan een Electronische Leer Omgeving (ELO) aan zou moeten voldoen voor een optimale inzet.

Tot slot heeft 4U Training kennis en ervaring met het op maat maken van een ELO op klant-specificatie of het beheren en managen van een externe ELO. Zowel voor intern als extern gebruik.