Content

Zoekveld

ad

Het maken van e-Learning content is één van de belangrijke pijlers van 4U Training. Content moet aan een aantal belangrijke randvoorwaarden voldoen en daarom is sprake van meerdere soorten content die ook nog eens in verschillende vormen aangeboden kan worden.

Het soort content en de vorm van aanbieden hangt nauw samen met het opleidingsplan dat de basis vormt van de e-Learning. Het opleidingsplan bepaalt de beschikbare kennis, de kennisbehoefte, de leerdoelen en in welke vorm die leerdoelen behaald moeten gaan worden.

Na het opleidingsplan wordt een script gemaakt dat vergelijkbaar is met wat we voorheen 'lesmateriaal' zouden noemen. Het script bevat dus de kennis die overgebracht moet worden en vertaald die kennis in de vorm van een script op basis waarvan de programmeurs in het volgende stadium de e-Learning content gaan maken. In het script staat ook beschreven welke vormen, technieken, dialogen en media ingezet worden om de content aan de cursist te presenteren.

Zodra het script is goedgekeurd wordt de content geproduceerd. Vanuit het oogpunt van Edutainment zal goede content vrijwel altijd een multi-media inhoud en vorm gaan krijgen. U wilt immers dat de aandacht van de cursist gedurende de gehele cursus vastgehouden wordt voor een optimaal resultaat.

Na afloop van de content volgt de evaluatie. In de traditionele leervormen denken we dan aan een afsluitende test of examen waarvan de minimum-score vooraf wordt bepaald. Maar de evaluatie kan ook de vorm krijgen van conversie-technieken, follow-up, forums, animaties of andere vormen van feedback.

4U Training is in staat om alle onderdelen van het proces van content-creatie voor zijn rekening te nemen. Van het schrijven van het lesmateriaal, video-producties, sounds-takes, interactieve testen, animaties enzovoorts. Hiervoor zijn deels eigen mensen in dienst en deels worden, in speciale producties, mensen ingehuurd voor hun professionele expertise. Denk hierbij aan gaming, video-animaties en 3D-producties.